In deze rubriek komen ingezonden artikelen te staan welke door lezers zijn ingezonden, of door de webmasters in de kerkelijke pers zijn gevonden. Hieronder een artikel, ingezonden door Jos en Carolien Kaan:
Het adres van het Evangelie
Horatius Bonar
De boodschap van Samuel Pike
Weinige godsdienstige geschriften hebben zoveel uitgaven gekend als het volgende (Bedoeld wordt de volgende twee hoofdstukken, geschreven door Samuel Pike, vert.). Het is nu bijna honderd jaar in omloop en gedurende al die jaren is het in verschillende afmeting, zowel als traktaat als in boekvorm, compleet of in delen, verschenen. God heeft het opmerkelijk met Zijn zegen willen bekronen, want velen hebben dat kunnen getuigen en bevestigen en doen dat nog. Het is een gids geweest voor de zoekende zondaar en voor de aangevochten gelovige een beproefde troost. De vele edities hebben door de veranderingen geen goed gedaan aan de inhoud, vandaar dat wij een poging wagen om de tekst in haar oorspronkelijke vorm te doen verschijnen.
Het eerste gedeelte van dit boekje bestaat uit citaten uit de werken van Samuel Pike, die omstreeks 1760 zijn uitgegeven. De uitgaven van hem verschenen anoniem, waardoor sommigen ze toeschreven aan Dr. Charles Stuart van Dunearn en anderen aan Dr. John Erskine. Wat het aandeel van Dr. Erskine is geweest in het doen verschijnen van de boekjes weet ik niet; wel is het zeker dat hij de schrijver niet is. Zij die in het bezit zijn van de boeken van Pike, zullen de gedeelten zeker tegenkomen, hoewel niet als een afzonderlijke verhandeling. Ook Dr. Stuart was niet de schrijver, hoewel hij in 1790 voor de uitgave zorgde. In zijn voorwoord noemt hij de schrijver als iemand die enige tijd geleden gestorven is, waarbij hij aantekent dat hij hier en daar enkele kleine veranderingen heeft aangebracht.
Ge´nteresseerd? klik hier om het verder te lezen.