Belangrijk nieuws van Oudvaders op het Internet

Update: 22 mei 2004

We zijn een tijdje stil geweest. Belangrijkste oorzaak is ziekte en tijdgebrek. Ondertussen is er weer wat materiaal binnen gekomen wat wij kunnen bewerken. Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden om ons te helpen, graag! reacties via de webmaster. We hebben de links zoveel mogelijk gecontroleerd op de juistheid. Komt u een een onjuistheid tegen, mail het dan naar webmaster.
De pagina met links is grondig aangepast. Er zijn een aantal website van gemeentes hier en daar in ons land opgenomen. Om het overzichtelijk te houden hebben we de indeling aangepast. Heeft, of weet u een website van een gemeente uit de Gereformeerde gezindte, wilt u dit dan doorgeven? Wij zijn vooral op zoek naar gemeentes die, al dan niet georganiseerd, bezwaard met de PKN zijn meegegaan.
Ondertussen hebben er al een aantal wijzigingen plaatsgevonden naar aanleiding van doorgegeven foutjes. Hartelijk hiervoor!!
Dan hebben we nog een oproep. De laatste tijd krijgen wij verzoeken om materiaal van en over Pleun Kleijn. Wie kan ons helpen aan 'De vijf zalen van Bethesda? En, is er iemand die de brief aan Land en Volk in het Engels wil vertalen?
Op onze pagina met links naar andere sites vindt u een soort oudvaderstartpagina. Misschien handig om hier een bookmark naar te maken..??