Oudvaders op het Internet
Email: Webmaster
The Netherlands
Wilt u contact met ons leggen, vul uw naam in het Gastenboek

Logo oudvaders
Deze wereld ligt in het boze. In zonde ontvangen en geboren kan geen mens van zichzelf iets goed doen. Maar er is hoop! Niet door het zelf te doen door een Evangelie aan te nemen, maar door HEM aangenomen te worden. (Joh 1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn).   De gedaante dezer wereld gaat voorbij Wij hebben hier voor u een heleboel materiaal klaar staan waarin u wordt gewezen op de Enige weg, de Waarheid en Het Leven, Christus. Regelmatig wordt dit materiaal aangevuld met nieuwe stof uit het 'Overjarig koren' uit de Reformatie- en Nadere Reformatie tijd.
Regelmatig inloggen heeft wel degelijk zijn nut. Momenteel zijn we bezig een grote hoeveelheid materiaal te scannen en van het veel te grote PDF formaat om te zetten naar ASCII en WordPerfect/RTF-formaat.
Romeinen 12:2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
(c) Oudvaders op het Internet, 1998 - 2003